BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI CANH TÝ 2020 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

CÔNG DANH BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM - Đức Hạnh cùng quý thi hữu


   
            Linh mục Bác sĩ Anthony Phạm Hữu Tâm  


CÔNG DANH BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
                   [Dĩ đề vi thủ]

CÔNG Thầy rạng rỡ khắp năm châu
DANH tính anh hùng ở tuyến đầu
BÁC đã quên mình khai sự sống
SĨ còn nhẩn nguyện giảm cơn đau
LINH hồn giải tội - Nguồn tươi sáng
MỤC tử cầu xin - Đấng nhiệm màu
HỮU ái ân tình như biển cả [1]
TÂM nhân chữa bệnh thắm tinh cầu…

Đức Hạnh
25 04 2020

[1] "Bạn thân mến, thứ Hai Tuần Thánh tôi bay lên New York City giúp Y tế 3 tuần. Hồi hộp và hơi sợ vì Coronavirus đang lây nhiễm nặng và người chết quá nhiều. Nhưng nhân viên y tế làm việc quá tải cần được giúp đỡ. Hy vọng góp phần được chút ít, theo gương hy sinh của Chúa Giêsu năm xưa" (Lm. Antôn Phạm Hữu Tâm)
https://www.youtube.com/watch…
https://youtu.be/HLvlSaPOydo?t=6


BÀI HỌẠ:


VINH DANH BÁC SĨ LINH MỤC - HỮU TÂM
                    [Dĩ đề vi thủ]

VINH hiển Ngành y thắm những châu
DANH nhơn chống địch đã đi đầu
BÁC luôn chữa bệnh mong êm ái
SĨ mãi yêu người loại đớn đau
LINH khí tiêu tà ngời cuộc sống
MỤC tiêu chống dịch đẹp muôn màu
HỮU tình nghĩa cử giàu nhân ái
TÂM đức từ nhân trải địa cầu…

Hồng Xuyến
25 04 2020


DANH THƠM LƯU HẬU
          [Dĩ đề vi thủ]

CÔNG trạng sáng trong tựa Ngọc Châu
DANH thơm lưu hậu - nghĩa công đầu
BÁC tham độ thế ban hồng đức
SĨ liệt cứu đời thoát khổ đau
LINH thướng Giáo Đường khai huệ nhãn
MỤC từ Pháp Giới giải căn mầu
HỮU duyên hữu lý Antôn - trượng
TÂM hạnh tường minh, thỏa nguyện cầu!

Nguyễn Huy Khôi
25 04 2020


HỮU TÂM
[Dĩ đề vi thủ]

CÔNG xá là chi so ngọc châu…
DANH thời coi nhẹ chẳng cho đầu
BÁC nhân xoa dịu trăm điều khổ
SĨ ái sẻ chia vạn nỗi đau
LINH hứng Tin Mừng luôn tỏa sáng
MỤC chăn Lời Chúa mãi tươi màu
HỮU thần tín thác nguồn ân sủng
TÂM được nêu cao khắp địa câu.

Thái Huy
25 04 2020


TÌNH YÊU BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
                     [Dĩ đề vi thủ]

TÌNH cảm khai nguồn vọng những châu
YÊU thương chiến đấu địch lui đầu
BÁC mong thể hiện ngày tươi sáng
SĨ quyết khai trừ dịch đớn đau
LINH khí tiêu trùng vui cuộc sống
MỤC tiêu chữa bệnh thỏa muôn màu
HỮU danh rạng rỡ lòng nhân ái
TÂM huyết Ngành y thắm địa cầu…

Anh Hân
California, 26 04 2020


KHÓC VỚI AI ĐANG KHỔ SẦU *

Áo chùng ướt đẫm những dòng châu
Can đảm xung phong lên tuyến đầu
Y sĩ kiên tâm kềm nỗi khổ
Thày tu chia sớt bớt niềm đau
Xin ơn cho chị nhìn nhan Chúa
Ban phép mong anh gặp nhiệm mầu
Kết nối bệnh nhân cùng quyến thuộc
Trong phòng cấp cứu vẳng kinh cầu

Nông gia hai lúa NJ
26 04 2020

* Vui với ai mừng vui
Khóc với ai đang khổ sầu
Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa...
(Trích Thánh Ca VN)


TÌNH YÊU CAO CẢ
[Đáo họa: “Khóc Với Ai Đang Khổ Sầu”
Nông gia hai lúa NJ]

Bác sĩ thương người, nhỏ lệ châu
Vào trong ổ dịch tuyến ban đầu
Kiên cường chữa bệnh trao nguồn sống
Quyết liệt tiêu trùng khỏi nỗi đau
Nghĩa cử chân thành bao đức độ
Tài năng sáng tỏ đẹp muôn màu
Quên mình dũng cảm theo lời Chúa [*]
Thể hiện tình yêu ý nguyện cầu…

 Đức Hạnh
 26 04 2020

[*] Lời Chúa Kito đã phán: “Không có Tình Yêu nào cao trọng cho bằng hy sinh mạng sống mình vì kẻ mình yêu!”


CÔNG DANH BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
                     [Dĩ đề vi thủ]

CÔNG đức Ngành y...tỏa ngọc châu
DANH thơm chống dịch - dịch lui đầu
BÁC vào “tử địa” khai nguồn sống
SĨ giúp nhân loài khỏi bệnh đau
LINH dược trừ vi…ngời vạn lối
MỤC tiêu chữa bịnh thắm muôn màu
HỮU tình chiến sĩ.. giàu nhơn nghĩa
TÂM nguyện yêu thương khắp địa cầu.

Thành Kha
27 04 2020


NGƯỜI THẦY NHÂN ÁI

“Áo Trắng” anh hùng tỏa những châu
Vào ngay ổ dịch tuyến ban đầu
Kiên cường chữa bệnh mong tươi thắm
Quyết liệt tiêu trùng khỏi đớn đau
Nghĩa cử Thiên Thần dâng nhiệt huyết
Tình yêu bác sĩ đượm muôn màu
Bịnh nhân trở nặng…Ngài ban phép [1]
Kết nối người thân…thỏa nhịp cầu…[2]

Lê Xuân Thơ
Ohio, 27 04 2020

[1] Bí Tích Rửa Tội và Giải Tội còn gọi là bí tích kẻ chết vì ban cho ta sự sống siêu nhiên và ơn thánh Chúa cho những người đã chết trong tội.
[2] Kết nối bệnh nhân cùng người tâm sự, trong giờ lâm tử


CHÚC MỪNG BÁC SĨ PHẠM HỮU TÂM
                  [Dĩ đề vi thủ]

Mục Tử nhân lành thắm ngũ châu
Xông pha chiến đấu khuẩn tiêu đầu
Anh hùng nước Việt chào thân ái
Nghĩa cử tình Thầy xóa đớn đau
Bác sĩ quên thân ngời cuộc sống
Đoàn quân chống dịch thắm muôn màu
Nhân loài cảm tạ Ngành y tế
Chúc tụng An-tôn khắp địa cầu…

Xuân Hồng
28 04 2020


CÔNG DANH BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
                        [Dĩ đề vi thủ]

CÔNG lực Thiên Thần [1] tỏa những châu
DANH y quật khởi tiến quân đầu
BÁC khai thế trận lòng hăng hái
SĨ triệt vi trùng bạn ít đau
LINH dược tình yêu ngời Đức Mến [2]
MỤC ân nghĩa cử thắm muôn màu
HỮU hình Bí tích ban người bệnh [3]
TÂM chuyển từ bi, khúc nguyện cầu…

Hạnh Trương
28 04 2020

[1] “Phải chăng đó là những Thiên Sứ nhân từ, Thiên Thần thật sự, những Thiên Thần Áo Trắng, tự Trời cao xuống trần thế này để xoa dịu nỗi đau đớn và tai ương của loài người.”
(Nguồn: Vietcatholic Networks)
[2] “Đức Mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả”
- Là nhân đức giúp ta, có thể hiến mình cho Chúa để kết hợp với Người, và yêu mến tha nhân không điều kiện và chân thành, vì yêu Chúa là Đấng đã yêu ta trước. [1822-1824, 1844]
[3] Ban phép Bí tích Sức dầu Thánh cho bệnh nhân trong giờ lâm chung.


TÌNH YÊU BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
                  [Dĩ đề vi thủ]

TÌNH ngãi anh hùng quý tựa châu
YÊU thương quyết diệt lũ “ma đầu”
BÁC vào "tử địa” tình tươi sáng
SĨ giúp nhân loài cảnh đớn đau
LINH khí tiêu trừ cơn đại dịch
MỤC tiêu chữa bệnh thắm muôn màu
HỮU tâm nghĩa cử ngời thiên chức
TÂM đức Ngành y trải địa cầu.

Tấn Lực
28 04 2020


SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU
         [Tự họa]

Chiến sĩ anh hùng sáng những châu
An - tôn [1] dũng cảm tiến quân đầu
Kiên cường chữa bệnh mong êm thấm
Phấn khởi tiêu trùng triệt đớn đau
Thể hiện Ngành y ngời nghĩa khí
Hy sinh cuộc sống rực muôn màu
“Thiên Thần Áo Trắng” yêu nhân loại
Sứ điệp tình yêu [2] thắm địa cầu.

Đức Hạnh
28 04 2020

[1] Lm. Antôn Phạm Hữu Tâm
[2] "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi"( Mc 12, 28b-34)


KHÁT VỌNG !

Ước vọng hoa hồng nở những châu
Vi trùng Vũ Hán phải tiêu đầu
Trần gian hỗn loạn thành êm thấm
Bệnh dịch yên lành hết đớn đau
Chuyển biến tình yêu làm sức mạnh
Từ li vũ lực dứt nguồn đau
Công bằng chính trực vui đời sống
Lẽ phải thực thi thắm địa cầu.

Quang Sang
29 04 2020


TÌNH
[Thủ nhất thanh]

Tình nghĩa khai nguồn tỏa ánh châu
Tình yêu cống hiến đẹp duyên đầu
Tình trao nghĩa cử vươn lòng thấu
Tình giúp nhân loài triệt nỗi đau
Tình mãi tươi cười ngời Bắc Đẩu
Tình luôn sáng tỏ rực muôn màu
Tình người chiến sĩ… đời yêu dấu
Tình bác Hữu Tâm thắm địa cầu.

Nguyễn Ngọc Vinh
New York – 29 04 2020


NGHĨA
[Thủ nhất thanh]

NGHĨA khí “Thiên Thần” tỏa ngũ châu
NGHĨA khai chống dịch tuyến ban đầu
NGHĨA nhơn chữa bệnh mong tươi sáng
NGHĨA cử yêu người chữa đớn đau
NGHĨA hiệp nhân lành gìn cuộc sống
NGHĨA tình thánh thiện xóa niềm đau
NGHĨA Thầy “rửa tội” thêm hồng phúc
NGHĨA cả tâm linh thỏa nhịp cầu…

Đình Đẩu
Lyon, 29 04 2020


THƠ CẢM TÁC:


VINH DANH BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
                    [Dĩ đề vi thủ]

VINH quang Giáo Hội rạng muôn màu
DANH tiếng lưu tồn mãi kiếp sau
BÁC hiểu dân tình lòng hỗn loạn
SĨ tường thế sự dạ vo nhàu
LINH hồn đã nếm niềm an ủi
MỤC vụ không nề nỗi khổ đau
HỮU ái cho dù trong dịch bệnh
TÂM lành mến Chúa nghĩa thêm giàu.

Giã Từ
29-04-2020


VINH DANH BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM
                       [Dĩ đề vi thủ]
[Đáo họa: VDBSLMHT - bạn: Giã Từ]

VINH hiển An tôn mãi thắm màu
DANH Thầy tỏa sáng tận đời sau
BÁC vào ổ dịch trong nguy hiểm…
SĨ chữa bệnh tình giữa đớn đau
LINH khí khai nguồn tâm mãi đẹp
MỤC tiêu diệt khuẩn nghĩa luôn giàu
HỮU tình Bí Tích [1] và liên lạc [2]
TÂM đức nhân từ mộng chẳng nhàu…

Đức Hạnh
30 04 2020

[1] Bí Tích Rửa Tội và Giải Tội còn gọi là bí tích kẻ chết vì ban cho ta sự sống siêu nhiên và ơn thánh Chúa cho những người đã chết trong tội.
[2] Kết nối bệnh nhân cùng người nhà tâm sự, trong giờ lâm tử


NGÀNH Y THỜI DỊCH

Ơn này kính tặng cả toàn châu
Chiến sĩ Ngành Y ngự đỉnh đầu
Cảnh sống an lành nương hậu thuẫn
Tâm hồn nhạy cảm ngấm niềm đau
Cầu xin thượng đế ban thuần bản
Đáp dưỡng lòng tin tỏa nhiệm màu
Thảm nạn con người đang lãnh lấy
Trong màn chính loạn ẩn dòng sâu.

Mai Thắng
01 04 2020


NGÀNH Y CHỐNG DỊCH
[Đáo họa: “Ngành Y Thời Dịch” Mai Thắng]

Khủng khiếp vi trùng nhiễm mọi châu
Ngành y chống địch đã đi đầu
Vào trong “tử địa” còn gay cấn
Chữa bệnh nhân loài khỏi đớn đau
Tưởng vọng tầm phương ngời lẽ sống
Hoài mơ hủy dịch thắm muôn màu
Thành tâm khẩn nguyện tàn Cô Vít
Kính cẩn “Thiên Thần” nghĩa đượm sau…

Đức Hạnh
01 05 2020


CHÀO BÁC SĨ LINH MỤC HỮU TÂM

Bác sĩ, lương y rạng ngũ châu
Vinh danh chống dịch ngẩng cao đầu
Xông pha chiến đấu quan phòng bệnh
Hăng hái ngăn ngừa cảm giác đau
Linh Mục phát tâm lòng bách thiện
Nhân tài xuất chúng dạ muôn màu
Tâm tư, nghĩa cử người thầy thuốc
Tình cảm chân thành kẻ sở cầu...

Mai Xuân Thanh
30/04/2020


BÁC SĨ HỮU TÂM

Bác sĩ anh hùng sáng ngọc châu
Hy sinh đại dịch quyết đi đầu
Nhân từ dạ ái chăm người khổ
Đức độ lòng yêu chữa kẻ đau
Linh mục choàng đen đằm nhã sắc
Lương y khoác trắng dịu thanh mầu
Hữu Tâm sứ mạng dâng đời cả
Chúa dạy tình thương rải địa cầu

Minh Thuý
1/5/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :

Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ