BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI CANH TÝ 2020 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Thi Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Thi Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

CHUYỆN TÌNH CỦA NHẠC SĨ HOÀNG THI THƠ VÀ NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG

Đọc trên mạng một bài viết về ca sĩ Tân Nhân.


Tôi chợt nhớ lại một bài thơ viết về người nhạc sĩ tài hoa đất Quảng Trị này. Trước 1975 thì thuộc lòng nguyên bài. Bây giờ thì chỉ nhớ vài đoạn thôi...
Ca sĩ Tân Nhân là người vợ đầu tiên của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Sau, Hoàng Thi Thơ bị cho là rời hàng ngũ kháng chiến "dinh tê" (về thành) năm 1954, còn Tân Nhân vẫn ở lại.

          

Có bài thơ của một tác giả khuyết danh (hiện nay hình như có sách in tác giả là Huy Phương?) viết về Hoàng Thi Thơ (tôi chép một vài đoạn theo trí nhớ):

GỬI HOÀNG THI THƠ

Chiều qua đi Đức Thọ
Tau gặp Hồng, Hồng nói nhỏ
Mi đã về với giặc rồi Thơ ơi
Không có thật mi đã về với giặc?

Tau còn nhớ, mi nói vào liên lạc
Thăm mẹ già heo hút sáu năm thương
Rồi mi trở ra kháng chiến với anh em
Chưa chắc gặp tau trên vùng núi thẳm
Nay tau chưa về trên núi thẳm
Mi đã về, mi đành đoạn bỏ anh em

Thơ ơi! 
Mi có đây Tân Nhân. Mi có đây sách vở
Mi có đây  cây đa làng, mi còn đây bè bạn
Mi đi không, mi đi thật biền biệt bóng ngày đêm

Theo kháng chiến mấy năm liền mi chẳng biết
Sức nhân dân như sóng cuộn tràn bờ
Thương cho mi quá nửa đường xa
Nay cạn nghĩ phút về với giặc
Mi chỉ biết sướng riêng thân
Còn thì thôi mặc...
Buồn cho mi bạc bẽo với tình đời
Tau thường nghe mi chưởi bùn tanh hôi
Nay mi lại lao đầu vào úa thúi
................................................
                Tác giả khuyết danh


Tôi tìm trên mạng, đọc bài viết sau:


Xin coppy  một phần:
                                                                                    La Thụy