BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI CANH TÝ 2020 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dizikimi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dizikimi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

CUỐI ĐÔNG - La Thuỵ cùng thi hữu


  

      CUỐI ĐÔNG

      Năm tàn tháng tận buốt chiều đông
      Bấc biển trêu ngươi bợt má hồng
      Sóng vỗ đầu ghềnh tung mỏm đá
      Mây đùn cuối bãi phủ tầng không
      Đào mai e ấp xuân dần đến!
      Thơ nhạc dặt dìu tết chắc mong?
      Đếm tuổi thì ra gần sáu chục
      Ừ, nghe cháu gọi... đã thành ông
                                          La Thuỵ

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

VÔ THƯỜNG - La Thuỵ cùng thi hữu


   
          Echo, Narcissus và một nàng tiên... 
          trong cơn mê tình 


    VÔ THƯỜNG
   (Cảm khái khi đọc truyện thần thoại Hy lạp)

   Một thời vang bóng còn đâu
   Khói sương chừ lại úa màu thời gian
   Một thời xuân sắc nhựa tràn
   Nhành xanh biếc lộc, hoa vàng thắm cây
   Nắng chiều xế bóng hao gầy
   Xiêu theo triền dốc ngấm say vị đời
   Tiếng lòng ngân vọng chơi vơi
   Âm xưa bóng cũ mù khơi dấu tìm

                                      La Thuỵ

Thi hữu DIZIKIMI đã chuyển bài thơ VÔ THƯỜNG sang thể thơ cổ phong thất ngôn bát cú:

    VÔ THƯỜNG

    Một thời vang bóng hỏi còn đâu
    Sương khói thời gian đã nhạt màu
    Xuân sắc một thời tràn nhựa sống
    Nhành xanh lộc biếc thắm bền lâu
    Xiêu theo triền dốc hao gầy bóng
    Chiều xế vị đời thấy ngấm sâu
    Lòng thấy chơi vơi ngân tiếng vọng
    Âm vang xưa cũ vẳng rầu rầu

                                       DIZIKIMI

Thi hữu Ngưng Thu lại chuyển bài thơ VÔ THƯỜNG qua thể thơ ngũ ngôn bát cú:
                                 
   VÔ THƯỜNG

   Đâu một thời vang bóng
   Thời gian sương khói bay
   Sắc xuân tràn nhựa sống
   Lộc biếc hoàng hoa lay
   Chiều nghiêng tà dương rụng
   Bỗng liêu xiêu dốc đời
   Âm xưa tìm đâu thấy
   Tiếng lòng nghe chơi vơi
                       Ngưng Thu