BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI CANH TÝ 2020 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

MỪNG TUỔI BẢY MƯƠI - Hoàng KimLiên và các thi hữu


            


Xướng họa liên hoàn nhị thủ: TUỔI BẢY MƯƠI. (51 bài hoạ)

Hoàng Kim Liên, La Thụy,  Huy Vụ, Lê Đăng Mành, Hạ Thái,  Võ Nhựt Ngộ,  Lương Bút, Hoàng Châu Ngọc, Nguyễn Hải Đăng,  Hồ Trọng Trí,   Nguyễn Thanh Bá, Xuân Anh, Lê Văn Hạt, Hoàng Từ, Võ Làng Trâm, Trương Văn Lũy, Nguyễn Xuân Liệu (2), Hồ Hắc Hải, Lê Văn Thanh, Hoàng Đằng, Lê Cao Đảm, Kim Triển,  Vĩnh Hoàng, Lê Hiền Sỹ (2), Lê Văn Phúc, Người Nay, motthoi, Vân Sơn , VDTT, Lương Thanh  Hường, Võ Sĩ Quý, Nguyễn Thiết Văn, Hoàng Hữu Cư, Hoài Nam, Nhã My, Tâm Thường, Tâm Hương, Lê Viên Ngọc, Hoàng Khoa Liêu, Linh Đàn, Tâm Giao, Bồng Giang Tử, Trương Công Hổ, Phú Thuận, Hoàng Hữu Bản, Văn Thiên Tùng, Minh Trinh, Vũ Minh Đức, Lê Chí Phóng

XƯỚNG:

TUỔI BẢY MƯƠI

Bấm đốt thời gian sắp đến rồi                     
Bảy mươi trải nghiệm những buồn vui.                     
Công danh lận đận không nhằm lúc                    
Sự nghiệp dở dang cũng có thời.                    
Thân hữu mến thương mà mát dạ                     
Cháu con kính quý thấy yêu đời.                     
Giao lưu thơ phú vài ba vận                    
Mời bạn gần xa tiếp họa chơi.     
     
Mời bạn xa gần ghé lại chơi                    
Cùng nhau chia sẻ chuyện trong đời.                    
Chung trà kết nghĩa câu tâm sự                     
Chén rượu giao tình luận thế thời.                    
Miệng kẻ điêu ngoa nào để bụng                    
Trò đời đen bạc vẫn tươi vui.                    
Còn gì vướng bận mà lo nghĩ                    
Khánh thọ thất tuần cũng đến rồi.                      

                          Hoàng Kim Liên

 HOẠ:                    

Họa 1: 

THẤT TUẦN KHÁNH THỌ                   

Nhận thư mời hoạ mấy hôm rồi               
Chúc bác thất tuần rộn rã vui                 
Thân thể kiện khang đều những lúc                    
Tinh thần minh mẫn trọn bao thời                    
Gieo vần xướng hoạ tươi tình bạn                  
Nâng chén giao lưu đẹp nghĩa đời                     
Hiếu thảo cháu con vun cội phúc                    
Thong dong nhàn tản dạo vườn chơi                    

Thong dong nhàn tản dạo vườn chơi                   
Luận cổ đàm kim ngẫm sự đời                    
Xuân hạ an nhiên khi chuyển tiết                    
Thu đông bình ổn lúc giao thời                    
Tình thơ bay bổng lòng thêm khoái                    
Ý nhạc trào dâng dạ lại vui                    
Ừ nhỉ! Thời gian đang gõ nhịp                     
Bấm tay thầm nhủ: bảy mươi rồi

                                             La Thuỵ

Họa 2 
                       
LẠC THÚ ĐIỀN VIÊN   
                 
Ba mươi năm nữa bách niên rồi                    
Chúc vẫn cường khang vẫn sống vui.                    
Giữa lúc đương kì không ỷ thế                    
Rồi khi hết nhiệm chẳng xu thời.                  
Trong nhà giữ đạo yêu nề nếp                    
Ngoài họ khiêm cung trọng lẽ đời.                   
Tóc trắng da mồi tôn cốt cách                   
Thú nhàn năm tháng thảnh thơi chơi                     

Đắp hồ chăm kiểng thả chim chơi                     
Ngẫu hứng làm thơ bỡn sự đời.                    
Tiêu hái vừa xong mưa đúng vụ                    
Điều vừa thu hết nắng đương thời                 
Cơm ăn rau củ lòng nghe xướng.                 
Nhà ở  tranh pheo dạ vẫn vui.                     
Tâm định thôi thì muôn sự định                    
Lỗi buồn thế tục quẳng xa rồi.

                                   Huy Vụ

Họa 3:                       

THẤT THẬP VIÊN DUNG                     

Thời gian không hẹn tới nơi rồi                   
Khánh thọ bảy mươi tròn cuộc vui                    
Ngẫm lại trần thân do vận số                     
Nhìn quanh tăm tiếng bởi cơ thời                    
Thân bằng nề nếp chăm nguồn đạo                     
Quyến thuộc gia phong vun gốc đời                     
Xướng họa những mong mầm biếc mãi                      
Ung dung thơ phú nắn vần chơi ...!                       

Ung dung thơ phú nắn vần chơi                   
Thất thập từng qua giữa cuộc đời                     
Cốt cách thong dong dù chuyển thế                    
Tinh thần nhàn nhã dẫu giao thời                     
Nuôi lòng thù hận chi thêm khổ                  
Dưỡng dạ ái từ rứa cũng vui                     
Buông xả tâm yên không vướng lụy                      
Viên dung phước lạc an khang rồi!                                              

                              Lê Đăng Mành

        Họa 4:                                 

BẢY BÓ                    

Hoàng Kim Liên, biết tự lâu rồi                      
Nay họa thơ người cũng thấy vui                      
Có ngỡ tôi đây cùng hạng tuổi                       
Không dè anh đó lại ngang thời                       
Công danh lá rụng  thôi bàn chuyện                       
Sự nghiệp bèo trôi chớ trách đời                       
Hòa vận trao nhau mừng bảy bó                      
Cùng xem nhân thế diễn trò chơi.                    

Còn xem nhân thế diễn trò chơi                   
Hoạt náo lăng xăng nhộn cảnh đời                  
Đào kép bẻ lời ca thế sự                
Vở tuồng chế điệu hát thiên thời                     
Tế Xương trào phúng thêm lời tục                 
Bành Tổ trường sinh chán cuộc vui                   
"Thất thập..." cam bề... nay chúc tụng                     
Ba mươi năm nữa chẵn trăm rồi!                             

            Hạ Thái Trần Quốc Phiệt                            
           (May - 2013. Cali, USA)


Họa 5:          
                   
QUA RỒI BẢY MƯƠI                      

Bảy mươi không đợi cũng qua rồi                      
Khó nói buồn càng khó nói vui                    
Hai chữ công danh trao bọn trẻ                      
Một thân an lạc quyết theo thời                    
Sớm chiều bè bạn vui như tết                  
Trao đổi nồng thơm của cuộc đời                
Lếu láo những toan gà sánh phượng                   
Rồng nằm ao cạn thiếu đường chơi.                    

Rồng nằm ao cạn thiếu đường chơi                    
Mặt trắng tay trơn khó đổi đời                      
Bạn đến lắm khi nhà hết rượu                      
Nợ kêu đôi lúc bất phùng thời                     
Tình đời đen trắng thôi đừng giận                  
Việc thế xoay vần cứ mãi vui                     
Còn gặp còn vui cùng chúng bạn                      
Nợ thơ trả mãi vẫn chưa rồi.                                         

                       Võ Nhựt Ngộ

Họa 6:                             

CHẮT CHIU TUỔI THỌ                       

Đáp lời bằng hữu hoạ thơ chơi                     
Cùng bến phù sinh luận việc đời                       
Giữa chợ luồn trôn mà đợi vận                     
Bên sông câu cá để chờ thời                       
Công danh đi đến, bao người luỵ                       
Thi phú lại qua lắm kẻ vui                     
Dẫu tóc cài sương "xuân bảy chục"                       
Trần gian ta có bạn đây rồi                         

Trần gian ta có bạn đây rồi                        
Sớt chút riêng chung giữ nỗi vui                        
Với rượu ngâm nga câu cố sự                        
Cùng thơ san sẻ chuyện đương thời                       
Chẳng nên ích kỷ trong trời đất                        
Luôn vẫn khoan dung giữa chợ đời                       
Cố níu chân xuân, xuân chẳng ở                        
Chắt chiu tuổi thọ để mà chơi                                

         Giang Đà  (Lương Bút)


Họa 7:                                       

MỪNG TUỔI  70                        

Bảy mươi ngọn nến sáng kia rồi                        
Nâng cốc chúc mừng sinh nhật vui                         
Sức khỏe càng tăng hơn hiện tại                        
Tinh thần lại vượt quá đương thời                        
Bạn bè quý mến tình vô hạn                        
Con cháu yêu thương nghĩa nhất đời                         
Thi hữu gần xa cùng xướng họa                        
Ta vừa học tập lại vừa chơi                        

Ta vừa học tập lại vừa chơi                        
Trao đổi cùng nhau những chuyện đời                      
Mới biết thần dân là vạn đại                      
Cho hay quan chức chỉ lâm thời
Xấu xa che đậy tâm không thẹn                        
Đẹp tốt phô bày dạ thấy vui                        
Thoải mái vô tư nâng tuổi thọ                        
Xuân thì ai dám bảo qua rồi

             Hoàng Châu Ngọc  

        Họa 8:                                 

MỪNG THẤT THẬP                        

Thất thập tuổi trời đẹp quá rồi                     
Làm người được thế thật mừng thôi                      
Tương lai rộng mở nhường con cháu                       
Hiện tại đủ đầy đặng một thời                      
Thanh thản điền viên vui bạn hữu                        
Ung dung cuộc sống thấu tình đời                        
Mai kia nếu có theo tiên tổ                        
Cũng thật nhẹ nhàng chuyến dạo chơi                      

Cũng thật nhẹ nhàng chuyến dạo chơi                         
Để xem tiên giới khác gì đời                        
Quỳnh tương thức nhắm cho bao lúc                       
Ngũ sắc mây vờn được mấy thời                         
Địa phủ Diêm vương chào đón nhé                        
Nam Tào Bắc Đẩu đợi đi thôi                        
Tỉnh lại hóa ra là giấc mộng                        
Nên đành cứ sống tốt cho rồi.

                Nguyễn Hải Đăng

         Họa 9:                             

MỪNG  CỤ BẢY MƯƠI                        

Thì ra bác tuổi bảy mươi rồi                     
Tiếp bút mấy vần gởi chúc vui                        
Thôi, xếp công danh tùy sự thế                        
Đành xoay sự nghiệp thuận theo thời                        
Cơ ngơi đầy đủ nghe yên bụng                        
Con vợ sum vầy hoan hỉ đời.                        
Thơ phú giao lưu cùng thiện hữu                       
Còn chi vướng bận thảnh thơi chơi                         

Còn chi níu kéo cứ rong chơi                     
Thanh thản bình tâm nghiệm lẽ đời                     
Nhớ cội luyến lưu miền cố quận                        
Thương cành suy ngẫm chuyện đương thời.                    
Thị phi chẳng vướng lòng thư thái                        
Danh lợi đâu màng dạ sướng vui.                        
Ngó lại mong gì hơn thế nữa                        
Tiệc khao khánh thọ tới nơi rồi

                            Hồ Trọng Trí

Họa 10:                                   

CHỜ  MONG                        

Người đã ra đi mấy độ rồi                
Đôi đàng xa ngái có gì vui ?                         
Lối xưa gót lẻ buồn trơ bóng                      
Vườn cũ hoa đơn nở lỡ thời                         
Dù đã nhạt phai tình ý mộng                        
Vẫn còn âm hưởng vị hương đời                        
Làng quê xanh ngát mùa xuân thắm                        
Xin hãy quay về tiếp cuộc chơi !                        

Xin hãy quay về tiếp cuộc chơi !                      
Cùng nhau chia sẻ chuyện riêng đời                         
Thời gian luân chuyển thì muôn thủa                       
Tình cảm giao du chỉ môt thời                        
Trót để trong lòng bao nỗi nhớ                         
Cùng gieo vào mộng những niềm vui                     
Tương lai có lắm điều mơ ước                         
Khi mối tình ta thắm đậm rồi !

                   Nguyễn Thanh Bá

 Họa 11                            

MỪNG BÁC BẢY MƯƠI                          

Mừng bác năm nay bảy chục rồi                         
Túi thơ, bầu rượu, trọn niềm vui                         
Công  danh có lẽ theo phần số                         
Sự  nghiệp càng thêm phải có thời.                           
Tình nghĩa, thuỷ chung luôn để dạ                         
Vàng thau, ngọc đá vẫn yêu đời.                         
Thắm tình bằng hữu sắt son giữ                         
Đáp lễ, mai ngày đến bác chơi.                         

Chắc chắn rồi đây đến bác chơi                       
Niềm vui hạnh ngộ nhất trên đời                         
Câu thơ xướng hoạ tình tri kỷ                         
Chén rượu hàn huyên chuyện nhất thời.
Đạm  bạc đời thường không chấp nệ
Thanh tao lẽ sống rộn  ràng vui.                          
Tâm tình hoà nhịp cùng gia quyến                         
Nâng chén mừng vui khánh thọ rồi

                                 Xuân Anh
                       9  Mạnh hạ - Quý Tỵ

 Họa 12                                      

CỨ HẢ HÊ !                           

Bảy mươi chưa tới đã lo rồi ...!                          
Vẫn biết những ngày có thiếu vui                          
Sự nghiệp chẳng qua là vận số                           
Công danh cũng vậy phải tùy thời                           
Lâu nay thân hữu đều thương cảm                          
Hiện tại vợ con vẫn sống đời                          
Thơ phú rượu trà tuy hợp lẽ                          
Rảnh rang thả bộ để còn chơi                          

Rảnh rang thả bộ kiểu rong chơi                          
Vui thú điền viên ngẩm sự đời                          
Đất nước tham quan ưa nhũng lạm                          
Quê nhà dân dã cậy kim thời
Luận bàn tính toán chi cho khổ                          
Tranh chấp ôm đồm chỉ mất vui                          
Cơm nước cá rau càng ít bệnh                          
Tuổi cao mà khỏe, hả hê rồi

                         Lê Văn Hạt

Họa 13                              

BẢY MƯƠI TUỔI THỌ
                                                     
Mừng anh sắp được bảy mươi rồi                              
Tính tháng năm dài trải khổ, vui                                 
Lập nghiệp đôi khi cần gặp thế
Thành danh lắm lúc phải nhờ thời                             
Hồn nhiên tự tại vô tư sống                                     
Khỏe mạnh an vui hưởng thú đời                                
Bạn hữu gần xa năng xướng họa                          
Giao hòa kết nghĩa đến thăm chơi                           

Giao hòa kết nghĩa đến thăm chơi                           
Thế sự hàn huyên chuyện ở đời                            
Cụng chén mừng reo trùng địa lợi                            
Nâng ly hoan hỷ gặp thiên thời                           
Ai chê, chẳng nghĩ  đừng phiền muộn                          
Kẻ trách, không suy  cứ sướng vui                           
Cuộc sống bao điều ta ước muốn                           
Cao niên bảy chục cũng hay rồi

                                   Hoàng Từ

        Họa  14                                                                                                                                                   MỪNG HUYNH SỐ THỌ                           

Bảy mươi thấm thoắt tới nơi rồi                           
Ngẫm lại sự tình lắm nản, vui.                           
Thơ dại ấm êm luôn một chặng                           
Lớn khôn dầm bập đổi thay thời.                          
Công danh lỡ dỡ lúc xuân trẻ                           
Sự nghiệp bấp bênh buổi cuối đời.                           
Lắm nỗi suy tư đầu sớm bạc                           
May còn bè bạn kết thân chơi .                            

May còn bè bạn kết thân chơi                           
Xướng họa văn thơ giải tỏa đời.                           
Đứa ở chức cao thằng lỡ vận                          
Người về hưu trí kẻ qua thời.                           
Giao tình thi hữu trao lời đẹp                           
Kết nghĩa muội huynh ngỏ ý vui.                           
Thất thập lo chi Trời đã định                           
Bách niên số thọ đã ghi rồi

                   Võ Làng Trâm                     

Họa 15                             

MỪNG THỌ BẢY MƯƠI                          

Biết đủ là khôn sướng nhất rồi!                          
Mắc chi đem nói chuyện không vui                          
Xà Bang lưu lạc, năm ba chỗ                          
An Mỹ đóng đô, một hai thời                          
Rời khỏi quê cha khi biến loạn                          
Đến nơi đất bạn lúc yêu đời                          
Năm châu sầu muộn anh em đó                          
Chúc lão hơn người rán dạo chơi!           
              
Chúc lão hơn người rán dạo chơi!                          
Bảy mươi như vậy, mấy trên đời                          
Lai rai trà nước luôn rôm rả                          
Vất vả ruộng nương đã lỗi thời                          
Tản bộ dưỡng sinh tăng tuổi khỏe                          
Tiêu dao thơ phú tạo nguồn vui                          
Giao con gói ghém bao công việc                          
Biết vậy là khôn sướng nhất rồi!

                             Trương Văn Lũy


        Họa 16                               

        NHỚ LẠI TUỔI THƠ   
                        
        Phượng nở ve ran hạ đến rồi                          
        Lòng ta xao xuyến những buồn vui.                           
        Thương về lối cũ đang son trẻ                          
Nhớ lại trường xưa buổi thiếu thời                          
Cơm bới cơm đùm thêm mát dạ                          
Đến trường đến lớp thấy yêu đời.                          
Vui đùa thỏa thích hương đồng nội                           
Đánh đáo thả diều làm cuộc chơi.                          
Đánh đáo thả diều làm thú chơi                          
Trò vui tuổi trẻ đẹp hương đời.                          
Vẩy vùng sóng nước qua nhiều bạn                          
Thỏa chí đồi non cũng một thời.                          
Hè lại giọng ve bao nỗi nhớ                          
Chiều buông tiếng sáo gợi buồn vui.                          
Luyến lưu kỷ niệm thời niên thiếu                          
Một thuở vàng son đã hết rồi  
                                     
               Nguyễn Xuân Liệu  
                        

Hoạ 17                                        

TUỔI 65                             

Tuổi tôi đã chạm sáu lăm rồi                          
Sự nghiệp chẳng thành cứ mãi vui                          
Ly rượu hàn huyên ôn dĩ vãng                         
Chén trà tâm sự luận đương thời                          
Vần thơ thấm đậm tình bằng hữu                          
Khói thuốc suy tư nghĩ phận đời                          
Mời bạn nâng ly mừng hội ngộ                          
Xế chiều tuổi tác lại ham chơi                          

Xế chiều tuổi tác thích rong chơi                          
Bần phú, hèn sang cũng một đời                           
Đà Lạt, Nha Trang duyên thuở trước                       
Vũng Tàu, Đà Nẵng nét đương thời                          
Cửa Tùng, Cửa Việt bao niềm nhớ                          
Hà Nội, Hạ Long lắm nỗi vui                          
Con tạo xoay vần không đứng đợi                          
Bạn ơi ngày tháng sắp qua rồi.                                         

                 Nguyễn Xuân Liệu


Họa 18                                      

THỌ BẨY MƯƠI                          

Thời gian luân chuyển đến nơi rồi                          
Mừng bác bảy mươi sống khỏe vui                        
Quyền tước thôi rồi đừng vướng bận                       
Chức danh cũng vậy mặc cho thời                       
Thương con quý cháu tròn gia đạo                           
Kính trọng mẹ cha trọn nghĩa đời                          
Bạn hữu giao lưu thơ xướng họa                          
Xa gần qua lại gặp nhau chơi                          

Xa gần qua lại gặp nhau chơi                           
Trao đổi tâm tư mọi chuyện đời                          
Thơ phú văn chương luôn sáng tỏ                          
Lời hay ý đẹp phải theo thời                          
Trách cho kẻ xấu tâm thâm độc                          
Học tập người hiền tính hoạt vui                          
Thấm thoát thời gian nhanh quá nhỉ                          
Tuổi xuân mới đó bảy mươi rồi

                              Hồ Hắc Hải                          

Họa 19                                      

LÃO THÀNH                            

Giáp thân tôi bác lão thành rồi                           
Trải nghiệm đường đời cảm thấy vui                          
Thê tử hiếu hiền thêm hả dạ                          
Thân bằng hảo hiệp đẹp tình đời                           
Công danh lận đận mờ chinh chiến                          
Vất vả áo cơm đã quá thời                          
"Sở dục tòng tâm" vô quái ngại                           
Giao lưu thi hữu họa thơ chơi                            

Xa gần thi hữu họa thơ chơ                            
Vô trước vô ưu việc thế thời                           
Tình bạn tình thơ nồng vị đạo                            
Xả ân xả oán sáng đường đời                        
"Ưng vô sở trụ" tâm bừng tỉnh                             
Khiêm tốn vị tha dạ sướng vui                            
Thong thả lối về chân đếm bước                            
Bảy mươi tôi bác lão thành rồi

                                Lê Văn Thanh                            

Họa 20                                   

TUỔI BẢY MƯƠI                            

Bảy mươi, tính tuổi cũng cao rồi                            
Nhàn rỗi đêm ngày,gì thú vui?                            
Ca hát lão lai đâu có giọng,                           
Múa may lực nhược nỏ còn thời!                            
Con thương cung phụng ăn no bữa                            
Vợ muốn ái ân gắng hết đời.                            
Bạn đã gọi mời, xin tạm họa                            
Gần lòng cách mặt góp vần chơi.                            

Gần lòng cách mặt góp vần chơi                            
Ngâm vịnh ngày đêm “đã” cuộc đời.
Khó nỗi lựa ra người thức kỷ,                            
Nhọc thay chọn được kẻ tri thời!                            
Tình đem che lạnh lúc mưa gió                            
Bạn để trút lòng lúc sướng vui.                            
Thao thức năm canh, vừa chợp mắt                            
Tiếng gà gáy sáng ... nắng lên rồi!

                                Hoàng Đằng                            

Họa 21                                

GỢI CHÚT HƯƠNG XUÂN                            

Thắm thoắt ngày xanh qua mất rồi                           
Gương xưa ngắm lại tóc màu vôi.                            
Quê xưa nghĩa nặng ghi muôn thuở                            
Đất khách tình sâu nhớ trọn thời.                            
Lận đận áo cơm không nản chí                            
Lao đao cuộc sống vẫn yêu đời.                            
Nắng mưa dâu bể nào hay biết                            
Thanh thản đường trần dạo bước chơi.                           

Thanh thản đường trần dạo bước chơi                           
Thong dong tự tại giữa vườn đời.                            
Đường thơ xướng họa bè cùng bạn                            
Bút pháp luận tranh thế với thời.                            
Thây kệ thị phi quên khổ lụy                            
Dẫu cho đen bạc vẫn cười vui.                            
Dang tay ôm cả bầu phong nguyệt                             
Gợi lại hương xuân qua mất rồi.

                             Lê Cao Đảm

Họa 22                                        

MỪNG TUỔI                            

Con cháu quây quần đông đủ rồi                            
Bây giờ khai mạc để ba vui.                            
Chúc ông sống khỏe trên trăm tuổi                            
Mừng bố phước dày đủ trọn thời.                           
Tha thứ cảm thông càng ý vị                            
Bao dung rộng lượng hợp tình đời.                            
Tâm tư thanh thản cùng thi phú                            
Thích thú nơi nào cứ dạo chơi.                            

Nếu thích nơi đâu cứ đến chơi                            
Xem cho thoải mái biết trò đời.                             
Sống còn ý nghĩa càng nên sống                            
Thời bớt khổ đau mới hợp thời.                            
Bè bạn họ hàng khen vẫn khỏe                            
Vợ con dâu rễ chúc thêm vui.                            
Đừng nên lo nghĩ chi phiền não                            
Hạnh phúc gì hơn bảy chục rồi.

                                Kim Triển

Họa 23

CHUYỆN ĐỜI                        

Đường trần trải nghiệm đã qua rồi                           
Hết chuyện áo cơm lo nghĩ vui                           
Phủi sạch công danh ngày tháng cũ                           
Thuận theo tuổi tác việc đương thời                           
Văn chương học hỏi thường lên mạng                           
Sự nghiệp nhục vinh luận lẽ đời                           
Tìm bạn tâm giao trang xướng họa                           
Gởi hồn thi bút chốn rong chơi                           

Hỡi người tri kỷ ghé thăm chơi                           
Đàm đạo duyên văn kết bạn đời                            
Bút thép sáng ngời nên nghĩa khí                           
Lời thơ trau chuốt chớ xu thời                           
Xem trò con rối trên sàn diễn                           
Mà gẫm lại mình hết cuộc vui ?                           
Gác bỏ chuyện lòng ta đã trải                           
Để mừng khánh thọ bảy mươi rồi.

                                 Vĩnh Hoàng

Họa 24

TÓC TRẮNG CÒN BAY

Mới đó mà nay trắng cả rồi                           
Thời gian chưa đủ để buồn vui.                            
Thênh thang hoạn lộ chừng lắm lúc                           
Rối rắm áo cơm trót một thời.                           
Dẹp quách chuyện đời vui tấc dạ                           
Bon chen thế sự khổ muôn đời.                            
Trà tam tửu tứ thơ đôi vận                           
Tóc trắng còn bay ta cứ chơi.                           

Tóc trắng còn bay ta cứ chơi                           
Hơi đâu lo nghĩ chuyện trơi đời.                           
Cùng người xưa trẻ thật nhiều bận                           
Kham sức nay già chỉ một thời                           
Ẩm thực thanh lương cầu an bụng                           
Vô tư bất lự cốt tâm vui.                          
Đường trần cuối đoạn thôi ngơi nghỉ                           
Tóc trắng qua đêm trắng thêm rồi.

                                   Lê Hiền Sỹ

Họa 25

SỐNG VUI   
                        
Trẻ trung sức vóc đã qua rồi                           
Bảy chục xuân tròn cứ sống vui                            
Quên chuyện công danh  không vọng ảo                           
Gác câu sự nghiệp chẳng xu thời                           
Sáng mưa chiều nắng đâu điều lạ                           
Kẻ ghét người thương ấy chuyện đời                           
Chúc bác thêm ngày thêm khỏe mạnh                           
Dạt dào thơ phú xướng ngâm chơi                           

Dạt dào thơ phú xướng ngâm chơi                           
Bỏ hết gian truân của sự đời                           
Quẳng cái nhùng nhằng may giữa hạn                           
Quên con rối rắm thế trong thời                           
Lấy câu nhân nghĩa vầy cơn phúc                           
Mượn chén thâm tình mở cuộc vui                           
Thất thập vỗ đùi còn trẻ chán                            
Mặc bao "oanh liệt" đã qua rồi.

                          Lê Văn Phúc   
                            CA - USA     
                                                         
Họa 26

TUỔI GIÀ                            

Thấm thoát thời gian tuổi hạc rồi                            
Nay đà tám mốt có gì vui !                            
Lên xe xuống ngựa không còn dịp                            
Vinh hiển công danh cũng hết thời                            
Cặp mắt nhá nhem đâu rõ chữ                            
Đôi tay quờ quạng đã cùng đời                            
Chỉ thơ một túi bên bầu rượu                            
Bè bạn cùng ta rong ruổi chơi                                          

Bè bạn cùng ta rong ruổi chơi                            
Nay đây mai đó đủ mùi đời                            
Chén trà nhấm nháp trò trai trẻ                            
Ly rượu say sưa chuyện thiếu thời                           
Câu phú câu văn gây sảng khoái                             
Chén anh chén chị để mua vui                            
Hành trang tay trắng đà lo sẵn                            
Chuyến cuối tàu đêm đã đến rồi !

                                   Người Nay

Họa 27

THẤT THẬP CỔ LAI HY                             

Tâm sự bảy mươi đã tỏ rồi                            
Đủ đầy cuộc sống khổ cùng vui                            
Nhiều khi  tính tóan không nhằm chỗ                            
Lắm lúc làm ăn lại đúng thời                            
Con cháu đầy đàn thỏa mái dạ                            
Bạn bè đông đảo hân hoan đời                            
Đổi trao văn bút thường trên mạng                            

Đối đáp cùng nhau xướng họa chơi.                            
Nhà vách đơn sơ khách ghé chơi                            
Chén trà, chung rượu thong dong đời                            
Sẻ chia ký ức nhớ bao lúc                           
Chung góp tâm tư vọng một thời                            
Lời nói khó nghe không bực bội                             
Việc làm trái ý cứ an vui                            
Từ nay buông thả lo tu dưỡng                            
"Thất thập cổ lai" quí  lắm rồi .

                                Jun 2nd, 2013
                                   motthoi    

Họa 28

ĐẾN TUỔI BẢY MƯƠI

Tháng lụn ngày qua cũng đến rồi
Bảy mươi mừng bác được an vui.
Trông mong mở mặt vào bầy trẻ
Đừng nhắc lao đao lúc thiếu thời.
Đạm bạc vợ con lo đủ sống
Quây quần cháu chắt thỏa tình đời.
Thiên nhiên nếu được tham quan hết
Thoải mái trong lòng cứ dạo chơi.

Thoải mái tâm tư cứ dạo chơi
Luôn luôn tâm niệm ích cho đời.
Sửa mình khỏi mắc người xu thế
Đổi tánh mong làm kẻ vị thời
Cây cảnh phận duyên niềm cảm hứng
Văn thơ gắn bó tạo nguồn vui.
Hôm nao mái tóc còn xanh mướt
Chợp mắt mà nay bảy chục rồi

                 Vô Danh Tiểu Tốt
                   Cẩm Mỹ - ĐN


Họa 29

TÂM SỰ TUỔI LAI HY

Năm nay bảy mốt sắp qua rồi,
Thẩm thấu dặm dài những khổ vui.
Buổi trước công danh vì cuộc lữ
Giờ đây sự nghiệp chẳng phùng thời.
Kệ kinh năng niệm xua oan trái
Sử sách xem qua những thói đời.
Bạn hữu gần xa thi thoảng đến
Quây quần xướng họa với nhau chơi.

Quây quần xứng họa với nhau chơi,
Kim cổ luận xem những thói đời.
Cướp bóc lọc lừa tràn thế cuộc,
Lưu manh gian dối chẳng cần thời.
Bàng Quyên - Tôn Tẩn xưa còn đó
Dương Lễ - Lưu Bình nay mãi vui.
Thế thái cảm hoài câu tiết nghĩa
Mừng thời thất thập đã qua rồi

                              Vân Sơn
Hắc Dịch Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu


Họa 30

HẠ QUA

Hạ đến rồi đi. Hạ mất rồi
Đường chiều lá hát tiễn người vui
Đầu hiên tán phượng chao từng lúc
Cuối ngõ câu kinh vọng mấy thời
Một khối tình riêng chôn chặt dạ
Bao năm chung mộng trả cho đời
Ta buồn nên ghép thơ sai vận
Tri kỷ ai người nốc rượu chơi !

Tri kỷ ai người nốc rượu chơi !
Cùng ta hiu quạnh đứng bên đời
Đêm nghe gió trách duyên không đến
Ngày gẫm mưa than phận lỡ thời
Lúc tỉnh ôm trăng cười nát bụng
Khi say ngắm nước khóc tràn môi
Trời vàng mây vẫn trôi không nghỉ
Sao khóe mắt ta lệ ướt rồi !

                                   Lê Hiền Sỹ

Họa 31

CHÚC MỪNG ANH CHỊ

Đành rằng lên lão chẳng hy rồi,
Vượt được phong ba, ấy nỗi vui.
Con cháu trưởng thành cho sức khỏe,
Gia môn ổn định biết tùy thời.
Ngoảnh nhìn ngày tháng rời quê mẹ,
Mới thấm công lao dựng cuộc đời.
Thể chất tinh thần còn khá lắm,
Lo gì cũng tốt, nhớ… lo chơi.

Lo làm thì tốt…, phải lo chơi,
Hợp với chân tâm, đẹp với đời.
Thi phú giao tình cùng bạn hữu,
Cơ duyên thành tựu dựa thiên thời.
Gặp người đồng điệu lòng êm ấm,
Được bạn tri âm dạ thú vui.
Ba chục năm sau còn vọng bái,
Hanh thông ước nguyện… thỏa anh rồi.

                          Lương Thanh Hường
Địa chỉ : K 130/16. Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0918916936


Hoạ 32

NIỀM TIN U 70

Hôm nay tồn tại đã mừng rồi
Còn thấy mặt trời lòng lại vui
Nhân thế đảo điên buồn dõi sự
Tâm thân phiền não gượng theo thời
Tỉnh tu an định bền căn sống
Tịnh nghiệp lạc nhiên vững gốc đời
Theo bước nhã nhàn tiền bối trải
Thanh cần đạm bạc thế mà chơi

Thanh cần đạm bạc thế mà chơi
Chẳng bận chấp tranh chỉ khổ đời
Củ quả tỏi gừng luôn cứ xực
Rau dưa cần sả vẫn xin thời
Tham sân thù oán chi cho mệt
Nhân nhẫn từ bi rứa mới vui
Lão giả an chi tùy mệnh số
Xem như nhãn nhã đã lâu rồi

         Nha Trang,08.06.2013
                   Võ Sĩ Quý
Địa chỉ: 17/3 Lê Thánh Tôn Nha Trang VN
ĐT: 0907626799


Họa 33

TẶNG TUỔI BẢY MƯƠI

Cực khổ gian nan cũng hết rồi,
Đến giờ thoải mái với niềm vui.
Đêm đêm nghĩ ý họa thơ mới,
Sáng sáng cà phê ngẫm thế thời.
Nhiều lúc vấn vương về chốn cũ,
Lắm khi ray rứt chuyện trên đời.
Xa quê mấy chục năm bươn chải,
Sắp đến thất tuần nên cứ chơi.

Dù ở xa làng bỏ cuộc chơi,
Quê hương An Mỹ nhớ muôn đời.
Bờ tre ngõ trước ru còn trẻ,
Bụi chuối hè sau ấm một thời.
Mới đó mà nay tròn bảy chục,
Lâu rồi giờ vẫn cứ cười vui.
Đứa em chẳng tặng gì anh cả,
Chỉ có vần thơ viết mới rồi

           Nguyễn Thiết Văn


Họa 34

TUỔI BẢY MƯƠI

Ừ nhỉ. Nhân sinh thất thập rồi!
Bấm tay tính đốt thấy mà vui.
Đã quên cái tuổi lúc chiều xế,
Lại nhớ xưa xa thuở thiếu thời.
Tin nhắn xốn xang lòng nhớ bạn,
Bài thơ rạo rục dạ thương đời.
Đêm nay thao thức cùng con chữ,
Chọn ý tìm câu tiếp cuộc chơi.

Chọn ý tìm câu tiếp cuộc chơi,
Họa tâm xướng đức để cho đời.
Đi câu lạc bộ thông tình bạn
Đọc một bài thơ hiểu thế thời.
Mưa thuận dân tình càng bớt khổ,
Gió hòa thế thái lại thêm vui.
Thời gian tíc tắc không dừng lại,
Bảy chục xuân xanh đã bạc rồi.

                      Hoàng Hữu Cư

Họa 35

TRƯỚC NGÕ BẢY MƯƠI

Trước ngõ bảy mươi bước tới rồi,
Đường mòn lối cỏ lắm điều vui.
Xuân xanh đây đó buồn đôi chặng,
Già yếu nhìn lui đẹp một thời.
Chìm nổi thác ghềnh tìm lẽ sống.
Bôn ba nương rẫy dựng xây đời.
Không quên thi phú tình giao cảm,
Xướng họa năm vần thỏa thú chơi.

Xướng họa năm vần thỏa thú chơi,
Ý hay trí đẹp mãi yêu đời.
Hồn thơ bay bổng đi muôn nẻo,
Phú đối lắng sâu động vạn thời.
Đức hạnh danh thơm loang khắp xứ,
Lòng nhân nghĩa cả rạng nhiều nơi.
An nhàn tuổi sống vui bè bạn,
Hạnh phúc bảy mươi được hưởng rồi

           Hoài Nam Nguyễn Văn Xương

Địa Chỉ: 288/20,Hùng Vương, KP1 TT Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại : 01284224733


Hoạ 36

MỪNG THỌ BẢY MƯƠI

Mừng bác năm nay thất thập rồi
Bảy mươi năm tuổi quá mừng vui
Trải bao gian khổ qua nhiều lúc
Đón nhận an nhàn tới mấy thời
Tròn nghĩa vợ chồng êm ấm dạ
Cháu con thành đạt thắm tươi đời
Ngày xưa vất vả không còn nữa
Du lãm yên hà tiếp tục chơi

Du lãm yên hà tiếp tục chơi
Bạn bè chia sẻ chuyện trên đời
Can chi để bụng điều bất nghĩa
Ngoảnh mặt tay buông giấc thuận thời
Đón kẻ cầm ca trao nhịp phách
Thi thơ mời khách họa vần vui
Thời gian còn lại thân an lạc
Tuổi thọ bình yên quí lắm rồi

             Nhã My Sương Lam


Họa 37

MỪNG KHÁNH TUẾ

Không hẹn bảy mươi cũng đến rồi
Tóc xanh nay đã… thế mà vui
Buồn chi sự nghiệp không nhằm lúc
Nào giận công danh chẳng gặp thời
Được mất xưa nay đời vẫn thế
Hơn thua mãi mãi chẳng buồn đời
Thi văn sáng tác luôn tinh tiến
Giữ vững tinh thần với cuộc chơi

Giữ vững tinh thần với cuộc chơi
Buồn vui là lẽ của muôn đời
Đường xưa in bóng thời niên thiếu,
Lối cũ còn ghi cả một thời
Con cháu đầy đàn tràn hạnh phúc
Quây quần bạn hữu rộn ràng vui
Bảy mươi nhìn lại trông còn trẻ
Khánh hỹ mừng anh đã tới rồi.-

Tâm Thường Thái Tăng Phôi
Kim Long, Tết Đoan Ngọ Quý Tỵ (2013)


Họa 38

MỪNG TUỔI BẢY MƯƠI

Mừng anh sắp chạm bảy mươi rồi
Dâu bể đã từng nếm khổ vui
Xuôi ngược mấy lần tìm đúng chỗ
Bôn ba bao vận vẫn không thời
Cố hương đau đáu tình gia tộc
Đất khách náu nương nghĩa đạo đời
Tâm thúc thong dong trong biển pháp
Thi ca xướng họa đủ vui chơi

Thi ca xướng họa đủ vui chơi
Tâm sự xẻ chia lắm chuyện đời
Thành đạt an cư nhờ địa lợi
An nhiên lạc nghiệp bởi thiên thời
Quãng đời còn lại lòng không bận
Vận hạn chưa buông ý vẫn vui
Từng bước vượt qua bao ẩn khúc
“Bất vong giả thọ” số cao rồi.

Tâm Hương Hồ Thanh Danh
Trọng Hạ - Quý Tỵ niên
Địa chỉ : Kim Long, Châu Đức, BRVT
Điện thoại : 0984 748 978
Email: danhho2002@yahoo.com


Hoạ 39

NÉT ĐỜI

Trời cho Viên Ngọc bảy lăm rồi
Giữa cuộc phong trần khổ hóa vui
Quảng Trị nát lòng khi đối diện
Di Linh chau mặt lúc giao thời
Giọt châu thế sự lăn trên má
Nét ngọc văn chương quyện giữa đời
Hương sắc thời gian cô đọng lại
Trải dài vô tận những sân chơi

Trải dài vô tận những sân chơi
Như vẫn hiên ngang một nét đời
Mến khách văn chương đường chánh đạo
Mặc phường gian nịnh tính xu thời
Thế quyền chẳng phải chi điều ước
Xướng họa mới là chính cuộc vui
Trọn vẹn thủy chung niềm hạnh ngộ
Trời cho Viên Ngọc bảy lăm rồi.

                           Lê Viên Ngọc

Họa 40

TUỔI BẢY MƯƠI

Mới đây mà đã bảy mươi rồi.
Sắp đến, trong lòng cảm thấy vui.
Sự nghiệp vẻ vang nhờ đúng lúc,
Công danh rạng rỡ cậy theo thời.
Anh em quý mến mừng trong dạ,
Bè bạn quây quần sướng nhất đời.
Thơ phú giao lưu niềm cảm hứng,
Gần xa hứa hẹn đến cùng chơi.

Gần nhau hứa hẹn đến nhà chơi,
Tâm sự trao qua chuyện ở đời,
Chén rượu cùng say quên thế sự,
Chung trà đối ẩm nhớ bao thời.
Tham lam, ích kỷ thôi nên sửa,
An lạc chan hòa thế mới vui.
Tha thứ yêu thương tâm thoải mái,
Thất tuần lạc thọ đến nơi rồi.

                Huỳnh Khoa Liêu
Đ/c: Tổ 29, Xà Bang 1, Xà Bang, Châu Đức, BRVT
ĐT: 0977514776


Họa 41

TUỔI TRỜI

Chim đậu chim bay mỏi cánh rồi
Mỗi ngày ước được một niềm vui
Gio Linh từ đó xa tri kỷ
Bà Rịa vào đây sống tạm thời
Cơm áo gạo tiền lo hết kiếp
Văn chương thơ phú đã lâu đời
Chút lòng hưởng ứng cùng bè bạn
Cảm họa đôi vần mến cuộc chơi

Cảm họa đôi vần mến cuộc chơi
Quê hương khăng khít tự bao đời
Đã là thể cách cho nên thể
Dẫu mấy thời gian vẫn thức thời
Thương nỗi bà con còn quá khổ
Tiếc vì sông núi vẫn chưa vui
Giờ đây sót lại trong tâm thức
Chim đậu chim bay mỏi cánh rồi

                                   Linh Đàn

Họa 42

NHẤT ANH RỒI

Ngó tới nhìn lui già thật rồi
Thăng trầm từng trãi lắm buồn vui
Xông pha mấy bận không còn sức
Chiến đấu bao phen đã hết thời
Rượu nhạt chè ôi đành thủ phận
Mái tranh chiếu cói giữ yên đời
Gió sương phủ mái đầu thêm bạc
Vứt hết ưu phiền ta cứ chơi.

Ngày tháng có nhau nên cứ chơi
Lợi danh thôi nhé trả cho đời
Sinh ra cũng bởi nhằm xui vận
Khôn lớn thế nên chẳng đắc thời
Một thuở loạn li bao khổ ải
Bây giờ đoàn tụ lắm niềm vui
Câu thơ chung rượu ta trao gởi
Thất thập mừng anh đẹp nhất rồi.

Tâm Giao Nguyễn Văn Tương
         (BRVT 18-6-2013)


Họa 43

TUỔI BẢY MƯƠI

Thế nhân bách tuế cũng nhiều rồi,
Tuổi thọ trên đời đến thế thôi.
Cuộc sống hậu thiên lo bám thế,
Công danh sự nghiệp thọ mua thời.
Đường trần xử thế vui hòa thuận,
Bạn hữu mến thương đẹp cuộc đời.
Xướng họa đổi trao càng thích thú,
Ngao du sơn thủy để mà chơi.

Giao lưu bè bạn để mà chơi,
Kết nghĩa anh em luận cuộc đời.
Chén rượu tri âm đà khoái chí,
Chung trà tri kỷ vẫn vui thời.
Hiểu nhau cởi mở tâm thanh thản,
Thông cảm tình riêng ý vẻ vui.
Tri túc, tri nhàn là thánh thiện,
Cuộc đời “thất, bát” thọ an rồi.

                      Bồng Giang Tử

Họa 44

TUỔI BÍNH TUẤT

Thấm thoát bảy mươi sắp đến rồi,
Thăng trầm thế sự vẫn chung đôi.
Công danh lắm lúc đầy sóng gió,
Sự nghiệp có hồi cũng tả tơi.
Phu phụ thủy chung tươi cuộc sống,
Tử tôn hiếu kính đẹp dòng đời.
Thong dong nhẹ bước lòng hoan hỷ,
Cùng bạn đôi vần xướng họa chơi.

Cùng bạn đôi vần xướng họa chơi,
Thăng hoa tươi đẹp cuối phần đời.
Tuần trà tâm sự mong trường thọ,
Tiệc rượu giao bôi nhớ thiếu thời.
Thế thái đảo điên không vướng bận,
Nhân sinh đen bạc chẳng chơi vơi.
An nhiên tự tại vô tư lự,
Mừng bạn bảy mươi đã tới rồi.

                    Trương Công Hổ
Địa chỉ : Cam Bình, Tân Thiện, LaGi, Bình Thuận
Điện thoại: 0984927392


Họa 45

LỠ PHẬN – AN PHẬN

Tính ra mình đã bảy lăm rồi,
Ít gặp cơ may thấy kém vui.
Đưa vợ mọi miền tìm mệnh vận,
Mang con khắp nẻo đón thiên thời.
Câu thơ tập tễnh chưa tròn ý,
Sự nghiệp dở dang lỡ phận đời.
Thời gian như “bóng câu qua cửa…”
Vứt hẳn lo toan nhập cuộc chơi.

Vứt hẳn lo toan nhập cuộc chơi,
Bận chi tính chuyện của người đời.
Vinh hoa chức phận đâu muôn thuở,
Nhàn hạ bàn dân hợp mọi thời.
Thân cứ luyện rèn tăng sức khỏe,
Tâm luôn tu dưỡng tạo niềm vui.
An nhiên tự tại lòng thanh thản,
Thọ được bảy lăm thỏa nguyện rồi

             Phú Thuận Lê Tấn Thuận
Địa chỉ: Tổ 62 ấp Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Điện thoại: 0646295470 - 0974776493


Họa 46

TỰ TRÀO

Sang năm lên lão bảy mươi rồi
Cuộc sống thăng trầm bao khổ vui
Tuổi xế người thương : thằng có phước
Về già kẻ ghét : đứa phùng thời
Khen chê ậm ự ... ngoài tai bỏ
Tốt xấu ừ ư ... mặc xác đời
Khôn dại, dại khôn bờ chẳng bến
Thoả tình thơ rượu thú ham chơi

Thoả tình thơ rượu thú ham chơi
Có bạn giao duyên rứa nhất đời
Ba cọc ba đồng không thiếu đủ
Trăm quan vạn nén nỏ xu thời
Mắc chi tính toán lo cho mệt
Thà cứ an bần nghĩ chuyện vui
Vất quách, tâm bình ươm tuổi hạc
Quay đi ngoảnh lại bảy mươi rồi

                        Hoàng Hữu Bản

Họa 47

CHÚC MỪNG ĐẠT ĐẾN...

Đọc bài thơ xướng hiểu nhau rồi
Hạnh phúc nào hơn Lão được vui
Râu tóc bạc phơ hình dáng tướng
Da dẻ hồng hào nét son thời
Cháu con thành đạt danh gia đạo
Sự nghiệp hiển vinh vang tiếng đời
Đồng hội cùng thuyền ta sống khỏe
Giao lưu thi phú hòa sân chơi

Giao lưu thi phú hòa sân chơi
Tâm sự sẻ chia thỏa cuộc đời
Gạt bỏ ngoài tai lời bất nhã
Ra tay chắp bút họa đồng thời
Mặc cho thời cuộc dầu đen trắng
Rằng kệ tâm ta vẫn tịnh vui
Không những bảy mươi mà vượt ngưỡng
Kim Cương bậc hiếm lão mong rồi.

                            Văn Thiên Tùng
ĐT: 053 3861404 - 0984747511
Địa Chỉ : Văn Thiên Tùng Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng - Quảng Trị

Bài họa 48

CHÚC PHÚC
(Chúc thọ tuổi 70 của anh Hoàng Kim Liên)

Vui quá đi thôi ! Bảy chục rồi,
Đường đời hưởng lộc trọn niềm vui.
Công danh tài lợi hòa duyên phận,
Nghiệp dĩ văn thơ đã đến rồi.
Thân thiện xa gần luôn gắn bó,
Thâm tình nội ngoại sáng gương đời.
Đồng hương thắm thiết luôn cầu chúc,
Bầu bạn bốn phương thăm viếng chơi

                                   Minh Trinh
                             (LaGi, 06.07.2013)


Bài họa 49

MỪNG THỌ BẢY MƯƠI

Xuân đáo thái lai bảy chục rồi,
Lễ mừng trung thọ rộn ràng vui.
Công danh ngẫm chẳng vừa như nguyện,
Sự nghiệp xem ra lại trúng thời.
Con cháu sớm khuya tròn hiếu đạo,
Bạn bè sau trước vẹn tình đời.
So dây năm vận hòa cung bậc,
Nâng chén tương phùng thỏa chí chơi.

Nâng ché tương phùng chuốc bạn chơi
Cho men tình bút ngấm say đời.
Cho hồn thi sĩ lưu muôn thuở,
Cho khúc họa ca vọng tứ thời.
Gác chuyện thế nhân vào cõi tục,
Sánh vai thân hữu tạo nguồn vui.
Đồng niên - đồng cảm - đồng tri kỷ,
Ta - bạn đồng ca quý lắm rồi

                     Vũ Minh Đức
                     (TP.Biên Hòa)

Họa 50

TẶNG TUỔI BẢY MƯƠI

Trao thơ chắc đã hiểu nhau rồi,
Sống có khi buồn lúc lại vui.
Cây cỏ cằn, tươi theo thời tiết,
Lá hoa nở, rụi cũng tùy thời.
Lợi danh gió thoảng bay đầu núi,
Phước đức mưa tuôn tắm biển trời.
Nhân đấy duyên đây trùng điệp điệp,
Tấm tuồng phô diễn tựa trò chơi.

Tấm tuồng phô diễn tựa trò chơi.
Đời có chi mô phải lụy đời.
Được mất hơn thua suy thêm mệt,
Thế thời lươn lẹo luận chi thời.
Còn thơ còn rượu còn tất cả,
Thêm nghĩa vun tình thêm sướng vui.
Đồng điệu đồng sàng đồng cảnh ngộ,
Cười tràn nước mắt Hiểu Thương rồi.

                                 Hoàng Hữu Bản

Bài họa 51

TÌNH THÂN GIAO HẢO

Anh bảy mươi, tôi tám bảy rồi,
Một đời người thắm đượm buồn vui.
Cây cao bóng cả mừng hoa thọ,
Nụ bẫm chồi xanh tỏa thiếu thời.
Tâm niệm ngày qua ngày hướng đạo,
Hoài mong tháng đoạn tháng xây đời.
Tinh thần giao hảo vần thơ dệt,
Đôi nét họa vần thích thú chơi.

Đôi nét họa vần thích thú chơi,
Còn gì hơn mộng đẹp trên đời.
Lời văn tỏa sáng từng giai hứng,
Cuộc sống đua chen phải hợp thời.
Hạnh phúc người, ta cùng cộng hưởng,
Thành công ta, bạn lại chung vui.
Còn bao lâu nữa thuyền về bến,
Cũng đủ an tâm thỏa chí rồi.

                     Lê Chí Phóng
                      (17.7.2013)

45 nhận xét:

 1. Hoành trang, hoành tráng!
  Và ở đây tôi suy nghĩ nhiều đến mấy từ:
  Tiêu
  Điều
  Cơm ăn
  Nhà ở
  Sang thăm bạn, chúc vui!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trồng tiêu nối tiếp trồng điều
   Cơm ăn, nhà ở... lắm điều nghĩ suy
   Vẳng ghe gió thoảng thầm thì
   Trăm năm cõi tạm tử quy ... thiên hà

   Chúc cuối tuần thân tâm an lạc nhé!

   Xóa
 2. Tem nhé rồi bình sau nha Thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vâng tem bạc cho bạn!

   [img]http://seablogs.zenfs.com/u/I7TW2caeFQb3WYSpQJNbiumkRq1F4g--/photo/ap_20111229101122841.jpg[/img]

   Xóa
 3. Đọc xong thỉ mắt cũng hoa rồi
  Không biết nối vần để góp vui
  Chúc cả nhà mình luôn khỏe mạnh, vui tươi ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúc cuối tuần thân tâm an lạc!

   [img]https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/603070_606406829380006_1895227646_n.jpg[/img]

   Xóa
 4. Bạn PĐ thân mến,
  Mình đã đọc lướt qua entry này rồi, mình thường chơi với một cụ 70, nhưng thấy cái tôi của ổng còn lớn lắm, đôi khi ổng nổ quá, LB về nhà chơi 1 mình, hì.. hì… Tôi, quy cho cùng, là… cái nhỏ xíu xìu xiu – cái đơn giản, mà cái đơn giản là… cái chung của sự vật, từ cái thiên hình vạn trạng.
  Có nhiều bài hay, LB chọn 1-2 bài thôi nhé:
  Họa 2:
  Đắp hồ chăm kiểng thả chim chơi
  Ngẫu hứng làm thơ bỡn sự đời.
  Tiêu hái vừa xong mưa đúng vụ
  Điều vừa thu hết nắng đương thời
  Cơm ăn rau củ lòng nghe xướng.
  Nhà ở tranh pheo dạ vẫn vui.
  Tâm định thôi thì muôn sự định
  Lỗi (nỗi?) buồn thế tục quẳng xa rồi.
  Họa 31:
  Tri kỷ ai người nốc rượu chơi !
  Cùng ta hiu quạnh đứng bên đời
  Đêm nghe gió trách duyên không đến
  Ngày gẫm mưa than phận lỡ thời
  Lúc tỉnh ôm trăng cười nát bụng
  Khi say ngắm nước khóc tràn môi
  Trời vàng mây vẫn trôi không nghỉ
  Sao khóe mắt ta lệ ướt rồi !
  À, entry 374, LB đã sửa tương đối rồi.
  Nói chuyện cà phê cà pháo tí cho vui, chúc ngày mới tốt lành, NGLB.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong thiên VI CHÍNH, sách LUẬN NGỮ, Khổng-Tử đã kể lại các giai-đoạn thành-đạt của cuộc đời ngài như sau:
   "Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên-mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, và thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ" (Ta tới mười lăm tuổi mới chuyên-chú vào việc học, ba mươi tuổi mới tự-lập, bốn mươi tuổi mới thấu-hiểu hết sự lý trong thiên-hạ, năm mươi tuổi mới biết mệnh trời, sáu mươi tuổi mới có kiến-thức và kinh-nghiệm hoàn-hảo để có thể phán-đoán ngay được mọi sự-lý và nhân-vật mà không thấy có điều gì chướng-ngại khi nghe được, và bảy mươi tuổi mới có thể nói hay làm những điều đúng theo ý-muốn của lòng mình mà không ra ngoài khuôn-khổ đạo-lý).
   Vì vậy cụ ông 70 tuổi ấy có nói năng khoát hoạt, "nổ" một chút (như lời bạn nói) thì ổng cũng đã đến độ tuổi "thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ" rồi bạn à!
   Chúc vui nhé!

   Xóa
 5. Em sang thăm anh và đọc thơ. Hồi này em không có cảm hứng mấy anh ạ.! Em góp vài câu thôi, thể thơ này em không thạo vì em thuộc thế hệ cuối 6X mà...
  ===
  Bảy chục mùa Xuân với đất trời
  Gian lao trải rộng chốn biển khơi
  Thú vui chia sẻ miền gia quốc
  Lộc biếc, cành non tiếp bước đời
  Bạn hữu xa gần cùng thao thức...
  Xây cầu thi phú bắc muôn nơi
  Gieo hạt, ươm mầm chờ gặt hái
  Chẳng hổ thẹn chi với thế thời...
  ==
  Con xin kính chúc bác: Hoàng Kim Liên trường thọ!
  Em chúc anh Phú Đoan những ngày cuối tuần an lành!
  Anh xóa giùm em mấy dòng trên nhé! Em gõ nhầm vì mỏi mắt quá...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Được bạn ghé thăm chia sẻ và đề thơ chúc thọ 70, chắc anh bạn Hoàng Kim Liên vui lắm! Cám ơn bạn nhé! Chúc ngày cuối tuần an lành! :-h

   Xóa
 6. Em vừa tạo "Liên kết" với anh cho tiện đi lại đọc bài!
  Chúc anh buổi trưa mát mẻ!

  Trả lờiXóa
 7. Những vần thơ thật hay! Clover ghé thăm Thầy, kính chúc Thầy cuối tuần thật vui ạ!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. CHỦ NHẬT TƯƠI VUI NHÉ!

   [img]http://images.yume.vn/wall/20130609/thaydo09/source/1370744691_Sunday1.gif[/img]

   Xóa
 8. Hoàng Kim Liên08:35 9 tháng 6, 2013

  Xin chào Đoàn Minh Phú,
  - Rất cảm ơn Phú đã đưa bài xướng và tất cả những bài họa của các thi hữu vào trang blog của Phứ.
  - Phú đã viện dẫn câu chuyện của Khổng tử để trả lời với "Nha Gom La Bang" để bạn ấy bớt có cái nhìn mất thiện cảm bới người 70 tuổi. mà thực ra không phải hoàn toàn người 70 hay nổ, đó là cá tính của một vài người thôi. Ai rồi cũng đến tuổi 70 (nếu sống thọ) cả. Khi nào đến tuổi 70 rồi "Nha Gom La Bang" sẽ biết
  - Chân thành cảm ơn Nguyen Van Cuong đã có lời chúc thọ cho tôi. Điều nây cũng làm tôi thấy vui vui

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Được bác Hoàng Kim Liên - tác giả bài thơ xướng ghé thăm và ghi cảm nhận thì vui quá! Chúc bác thân tâm an lạc nhé! :bh

   Xóa
 9. hiii....chờ 10 năm nữa coi sao hỉ bây giờ chưa họa được b-( :-h

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bây giờ mới sáu mươi xuân
   Cùng nhau hoạ vận chúc mầng lão niên
   Bảy mươi thì đã vào thiền
   Làm thơ khánh thọ bạn hiền chung vui! :X

   Xóa
  2. Chúc mừng sinh nhựt bác Hoàng
   Bảy mươi thọ tỷ nam san tốt lành
   Cháu con rực rở danh thành
   Phúc như đông hải an nhàn thảnh thơi...

   Xóa
  3. CÁM ƠN LỜI CHÚC LÀNH CỦA NHÃ MY! NGÀY MỚI AN LÀNH NHÉ!

   [img]http://images.yume.vn/wall/20130610/thaydo09/source/1370863424_CHIM5.gif[/img]

   Xóa
 10. Bài thơ nào cũng hay em không biết làm thơ chỉ đọc rồi về thôi, chúc thọ bác Hoàng Kim Liên,chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc chúc an lành. chúc anh cuối tuần thật vui!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận lời chúc thọ của gai gia, bác Hoàng Kim Liên chắc vui lắm. Chủ Nhật an lành nhé!

   [img]http://images.yume.vn/wall/20130512/thaydo09/source/1368318449_SUNDAY.gif[/img]

   Xóa
 11. Bẩy mươi ai bảo Bác đã già
  Dòng thơ lai láng vẫn hiền hòa
  Tâm hồn tràn nhựa gieo thơ phú
  Tuổi trẻ sao bì bậc lão gia
  Thu Điệp chúc Bác Hoàng Kim Liên trường thọ theo thời gian ![img] http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif [/img]

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận được thơ chúc mừng của Thu Điệp Vàng chắc bác Hoàng Kim Liên vui lắm đó. Cám ơn bạn nhiều nhé! :-h

   Xóa
 12. Hoàng Kim Liên17:56 9 tháng 6, 2013

  Chiều nay lại ghé thăm nhà Phú tháy có hai người gởi lời chúc thọ, , Hoàng Kjm Liên tôi thấy vui mừng quá. Không những vui mà lại còn phấn khởi nữa.
  Xin cảm ơn "gai gia" và "Thu Điệp Vàng" rất nhiêu, có lời hỏi thăm sức khỏe, chúc hai bạn an khang, hạnh phúc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. KHI NÀO CÓ THỜI GIAN ... THU đIỆP MỜI BÁC QUA NHÀ CHƠI VÀ CHỈ GIÁO VÀI ĐƯỜNG THƠ NHÉ .... CHÁU CHỈ BIẾT VIẾT THƠ MÀ CHƯA HIỂU LUẬT CHI CẢ ... ĐỌC THƠ CHÁU BÁC SẼ PHÌ CƯỜI MẤT THÔI [img] http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/5.gif [/img]

   Xóa
  2. Bác Liên ghé thử nhà những vị khách chúc thọ bác để ghi còm thì hay hơn hè! (Không rõ blog của họ có cài đặt ghi cảm nhận "mở" cho tất cả khách đến thăm hay chỉ dành việc ghi còm cho bạn bè trong hệt thống blogspot mà thôi)

   Xóa
 13. Hoàng Kim Liên19:50 9 tháng 6, 2013

  Thật làm phiền Phú quá Bác Liên cũng muốn vây nhưng ngặt nỗi không biết nhac chủa họ ở đâu, mà họ cũng không chỉ nhà thì biết làm sao. Thôi thì xin GAI GIA và DIEP THU VANG chỉ ngõ cho.
  Xin lỗi Phú nghe.Cảm ơn. một buổi tối an làng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác Liên từng tạo blog rồi, răng hỏi lạ rứa hè! Bác cứ click chuột trực tiếp ngay vào tên của họ là ghé thăm blog của họ thôi. Chúc vui!:-h

   Xóa
  2. - Nhà của Gai Gia :

   http://gaigiadh.blogspot.com/


   - Nhà của Thu Điệp Vàng:

   http://thudiep2013.blogspot.com/

   Xóa
 14. Chúc thọ bác Hoàng Kim Liên.Chúc anh cùng gia đình ngày mới an vui!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn Quỳnh Lý Đức nhiều nhé! Chúc vui! :-h

   Xóa
 15. Thứ ba hôm nay rồi cũng sẽ qua. Tận hưởng thời giờ vàng ngọc nhé quý bạn!

  [img]http://images.yume.vn/wall/20130611/diepuy610/source/1370917294_tuesdaydong4.gif[/img]

  Trả lờiXóa
 16. Hoàng Hữu Bản20:35 13 tháng 7, 2013


  HOẠ

  TỰ TRÀO
  Sang năm lên lão bảy mươi rồi
  Cuộc sống thăng trầm bao khổ vui
  Tuổi xế người thương : thằng có phước
  Về già kẻ ghét : đứa phùng thời
  Khen chê ậm ự ... ngoài tai bỏ
  Tốt xấu ừ ư ... mặc xác đời
  Khôn dại, dại khôn bờ chẳng bến
  Thoả tình thơ rượu thú ham chơi

  Thoả tình thơ rượu thú ham chơi
  Bè bạn giao lưu sướng suốt đời
  Ba cọc ba đồng lương "mất dạy"
  Năm xu bảy trự nợ càng vui
  Mắc chi tính toán lo cho mệt
  Dẫu có bon chen nghĩ cũng rồi
  Thôi cứ an nhàn vô sự nhỉ
  Cờ bàn, sách kệ... sợ chi thời
  Hoàng Hữu Bản

  Trả lờiXóa
  Trả lời

  1. Tôi chuyển bài thơ hoạ của bác lên entry nhé!
   Chúc vui! :-h

   Xóa

  2. Tôi có chỉnh sửa lại đôi chỗ:

   TỰ TRÀO
   Sang năm lên lão bảy mươi rồi
   Cuộc sống thăng trầm bao khổ vui
   Tuổi xế người thương : thằng có phước
   Về già kẻ ghét : đứa phùng thời
   Khen chê ậm ự ... ngoài tai bỏ
   Tốt xấu ừ ư ... mặc xác đời
   Khôn dại, dại khôn bờ chẳng bến
   Thoả tình thơ rượu thú ham chơi

   Thoả tình thơ rượu thú ham chơi
   Bè bạn giao lưu sướng suốt đời
   Ba cọc ba đồng không thiếu đủ
   Tiền ngàn bạc triệu chẳng xu thời
   Mắc chi tính toán lo cho mệt
   Dòm lui ngó tới bảy mươi rồi
   Thôi hãy bình tâm ươm tuổi hạc
   Cờ bàn, sách kệ... mãi còn vui
   Hoàng Hữu Bản

   Xóa

  3. Tôi sẽ chỉnh sửa lại theo ý bác. Chúc vui! :-h

   Xóa

 17. HOẠ

  CHÚC MỪNG ĐẠT ĐẾN...
  Đọc bài thơ xướng hiểu nhau rồi
  Hạnh phúc nào hơn Lão được vui
  Râu tóc bạc phơ hình dáng tướng
  Da dẻ hồng hào nét son thời
  Cháu con thành đạt danh gia đạo
  Sự nghiệp hiển vinh vang tiếng đời
  Đồng hội cùng thuyền ta sống khỏe
  Giao lưu thi phú hòa sân chơi

  Giao lưu thi phú hòa sân chơi
  Tâm sự sẻ chia thỏa cuộc đời
  Gạt bỏ ngoài tai lời bất nhã
  Ra tay chắp bút họa đồng thời
  Mặc cho thời cuộc dầu đen trắng
  Rằng kệ tâm ta vẫn tịnh vui
  Không những bảy mươi mà vượt ngưỡng
  Kim Cương bậc hiếm Lão mong rồi.
  Văn Thiên Tùng

  ĐT 053 3861404 - 0984747511
  Địa Chỉ : Văn Thiên Tùng Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng - Quảng Trị

  Trả lờiXóa
  Trả lời

  1. Tôi chuyển bài thơ hoạ lên entry nhé! Chúc vui! :-h

   Xóa
 18. Hoàng Hữu Bản21:45 28 tháng 7, 2013


  HOẠ

  TỰ TRÀO
  Sang năm lên lão bảy mươi rồi
  Cuộc sống thăng trầm bao khổ vui
  Tuổi xế người thương : thằng có phước
  Về già kẻ ghét : đứa phùng thời
  Khen chê ậm ự ... ngoài tai bỏ
  Tốt xấu ừ ư ... mặc xác đời
  Khôn dại, dại khôn bờ chẳng bến
  Thoả tình thơ rượu thú ham chơi

  Thoả tình thơ rượu thú ham chơi
  Có bạn giao duyên rứa nhất đời
  Ba cọc ba đồng không thiếu đủ
  Trăm quan vạn nén nỏ xu thời
  Mắc chi tính toán lo cho mệt
  Thà cứ an bần nghĩ chuyện vui
  Vất quách, tâm bình ươm tuổi hạc
  Quay đi ngoảnh lại bảy mươi rồi
  Hoàng Hữu Bản

  ĐT : 01654606037

  Trả lờiXóa
 19. Hoàng Kim Liên21:54 28 tháng 7, 2013


  Bài họa 49

  CHÚC PHÚC
  Chúc thọ tuổi 70 của anh Hoàng Kim Liên
  Vui quá đi thôi ! Bảy chục rồi,
  Đường đời hưởng lộc trọn niềm vui.
  Công danh tài lợi hòa duyên phận,
  Nghiệp dỉ văn thơ đã đến rồi.
  Thân thiện xa gần luôn gắn bó,
  Thâm tình nội ngoại sáng gương đời.
  Đồng hương thắm thiết luôn cầu chúc,
  Bầu bạn bốn phương thăm viếng chơi
  LaGi, 06.07.2013
  Mnh Trinh

  Bài họa 50

  MỪNG THỌ BẢY MƯƠI
  Họa bài TUỔI BẢY MƯƠI thơ Hoàng Kim Liên
  Xuân đáo thái lai bảy chục rồi,
  Lễ mừng trung thọ rộn ràng vui.
  Công danh ngẫm chẳng vừa như nguyện,
  Sự nghiệp xem ra lại trúng thời.
  Con cháu sớm khuya tròn hiếu đạo,
  Bạn bè sau trước vẹn tình đời.
  So dây năm vận hòa cung bậc,
  Nâng chén tương phùng thỏa chí chơi.

  Nâng ché tương phùng chuốc bạn chơi
  Cho men tình bút ngấm say đời.
  Cho hồn thi sĩ lưu muôn thuở,
  Cho khuc họa ca vọng tứ thời.
  Gác chuyện thế nhân vào cõi tục,
  Sánh vai thân hữu tạo nguồn vui.
  Đồng niên – đồng cảm – đồng tri kỷ,
  Ta – bạn đồng ca quý lắm rồi
  Vũ Minh Đức
  TP.Biên Hòa

  họa 51

  TẶNG TUỔI BẢY MƯƠI
  Trao thơ chắc đã hiểu nhau rồi,
  Sống có khi buồn lúc lại vui.
  Cây cỏ cằn, tươi theo thời tiết,
  Lá hoa nở, rụi cũng tùy thời.
  Lợi danh gió thoảng bay đầu núi,
  Phước đức mưa tuôn tắm biển trời.
  Nhân đấy duyên đây trùng điệp điệp,
  Tấm tuồng phô diễn tựa trò chơi.

  Tấm tuồng phô diễn tựa trò chơi.
  Đời có chi mô phải lụy đời.
  Được mất hơn thua suy thêm mệt,
  Thế thời lươn lẹo luận chi thời.
  Còn thơ còn rượu còn tất cả,
  Thêm nghĩa vun tình thêm sướng vui.
  Đồng điệu đồng sàng đồng cảnh ngộ,
  Cười tràn nước mắt Hiểu Thương rồi.
  Hoàng Hữu Bản

  Bài họa 52

  Tình Thân Giao Hảo
  Anh bảy mươi, tôi tám bảy rồi,
  Một đời người thắm đượm buồn vui.
  Cây cao bóng cả mừng hoa thọ,
  Nụ bẫm chồi xanh tỏa thiếu thời.
  Tâm niệm ngày qua ngày hướng đạo,
  Hoài mong tháng đoạn tháng xây đời.
  Tinh thần giao hảo vần thơ dệt,
  Đôi nét họa vần thích thú chơi.

  Đôi nét họa vần thích thú chơi,
  Còn gì hơn mộng đẹp trên đời.
  Lời văn tỏa sáng từng giai hứng,
  Cuộc sống đua chen phải hợp thời.
  Hạnh phúc người, ta cùng cộng hưởng,
  Thành công ta, bạn lại chung vui.
  Còn bao lâu nữa thuyền về bến,
  Cũng đủ an tâm thỏa chí rồi.
  17.7.2013
  Lê Chí Phóng

  Trả lờiXóa
  Trả lời

  1. Do bài hoạ 48 của anh Hoàng Hữu Bản chính là bài hoạ 46 cũng của anh ấy, chỉ sửa lại ít câu, nên số bài hoạ chỉ có 51 bài chứ không phải là 52 bài đâu bác Liên à!

   Xóa


POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :

Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ