BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN CÙNG THÂN QUYẾN NĂM MỚI MẬU TUẤT 2018 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn VĂN TẾ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VĂN TẾ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

VĂN TẾ 74 TỬ SĨ TRONG TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA (NGÀY 17-19.01.1974) - Nguyễn Phúc Vĩnh Ba


               

                   

                                  Viết văn tế : Nguyễn Phúc Vĩnh Ba.
                                  Đọc văn tế: Nguyễn Văn Anh.
                                  Video: Dương Đình Hùng


Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

VĂN TẾ THAM QUAN - Kha Tiệm Ly


   

 VĂN TẾ THAM QUAN              

 Hỡi ôi!

 Nước chảy lạnh lùng,
 Mưa bay lất phất!
 “Cây trong núi ngàn tuổi dễ tìm,
 Người ở đời trăm năm khó gặp!”
 Lúc sống, nhà còn ở mấy tầng,
 Khi chết, thây cũng vùi ba tấc! 

 Nhớ linh xưa,

 Quyền thế ngang trời,
 Uy phong lệch đất!
 Đi nửa bước, hộ vệ bám kè kè,
 Ho một tiếng dân đen run lập cập!