BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN CÙNG THÂN QUYẾN NĂM MỚI ĐINH DẬU 2017 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn VĂN TẾ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VĂN TẾ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

VĂN TẾ 74 TỬ SĨ TRONG TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA (NGÀY 17-19.01.1974) - Nguyễn Phúc Vĩnh Ba
                    

                                  Viết văn tế : Nguyễn Phúc Vĩnh Ba.
                                  Đọc văn tế: Nguyễn Văn Anh.
                                  Video: Dương Đình Hùng


Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

VĂN TẾ THAM QUAN - Kha Tiệm Ly


            


                          VĂN TẾ THAM QUAN
                                                              Kha Tiệm Ly

                          Hỡi ôi!

                          Nước chảy lạnh lùng,
                          Mưa bay lất phất!
                         “Cây trong núi ngàn tuổi dễ tìm,
                          Người ở đời trăm năm khó gặp!”
                          Lúc sống, nhà còn ở mấy tầng,
                          Khi chết, thây cũng vùi ba tấc!