NGƯỜI  BIẾT  KHÔNG ...

                     Người biết không khi tuổi đời xế bóng
                     Chuyện ngày xưa ấp ủ mãi trong lòng
                     Biết bao điều để suy nghĩ về nhau
                     Năm tháng cũ chất chồng theo thương nhớ .

                     Đường ta qua  bao nhọc nhằn trăn trở
                     Chuyện cuộc đời la mưa nắng bể dâu
                     Dòng sông nào cũng bến cạn bến sâu
                     Khi hai ta đường đời không bến đợi .

                     Dẫu là thế trăm năm tình vẫn nợ
                     Nắng đã tà tóc đã úa màu mây
                     Vẫn hỏi lòng say đắm với ngày mai
                     Tình không trọn là nốt trầm luyến láy .

                     Người biết không dẫu đường đời tan vỡ
                     Vẫn ngọt ngào như thuở mới chia tay
                     Trăng muôn thuở vẫn là trăng thuở ấy
                     Biển tràn bờ sóng vẫn mãi ấp iu .
                                       HOÀNG YÊN LYNH