BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI KỶ HỢI 2019 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hải Hoành. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hải Hoành. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

TẠI SAO VIỆT NAM ĐÃ KHÔNG BỊ ĐỒNG HÓA SAU NGHÌN NĂM BẮC THUỘC? - Nguyễn Hải Hoành


            TẠI SAO VIỆT NAM ĐÃ KHÔNG BỊ 
      ĐỒNG HÓA SAU NGHÌN NĂM BẮC THUỘC?
                                                         Nguyễn Hải Hoành

TIẾNG TA CÒN THÌ NƯỚC TA CÒN!

Đồng hóa dân tộc (national assimilation) gồm:

1- Đồng hóa tự nhiên, tức quá trình dân tộc A trong giao tiếp với dân tộc B, do chịu ảnh hưởng lâu dài của B mà A tự nhiên dần dần mất bản sắc của mình, cuối cùng bị B đồng hóa; đây là một xu hướng tự nhiên trong tiến trình lịch sử loài người.