BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI CANH TÝ 2020 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐẠI CÁO. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐẠI CÁO. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

ĐẠI CÁO BÌNH CÔ VÍT - Ái Nhân


     
                      Nhà thơ Ái Nhân


ĐẠI CÁO BÌNH CÔ VÍT

Diệt CÔ VÍT cốt ở lòng dân đồng tâm hiệp sức
Viêm phổi cấp trước sau rồi tận diệt
Như nền y học của ta thủa trước,
Vốn xứng nền Y Đức đã lâu
Thuốc Ta, thuốc Tàu, Tây…
Dân Nam ta từng có!