BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI CANH TÝ 2020 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Jean-Baptiste Tavernier. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Jean-Baptiste Tavernier. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

MỘT VỤ ÁN NGOẠI TÌNH CHỐN HOÀNG CUNG VÀO TRIỀU HẬU LÊ


                      Cổng Đoan Môn khu di tích Hoàng thành Thăng Long


MỘT VỤ ÁN NGOẠI TÌNH CHỐN HOÀNG CUNG VÀO TRIỀU HẬU LÊ 

Vụ ngoại tình xảy ra thời Lê Trung Hưng (1533-1789) trong hoàng tộc nhà Lê, được Jean-Baptiste (J.B) Tavernier người Pháp kể lại qua Relation nouvelle et singulière du Royaume de Tunquin (Tập Du ký mới và kỳ thú về Vương quốc Đàng Ngoài) in trong "Nouvelle relation de L'intérieur du Sérail du Grand Seigneur" với tiêu đề "Về hôn nhân của người Đàng Ngoài và sự nghiêm khắc của họ đối với tội ngoại tình".