BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI CANH TÝ 2020 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Minh Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Minh Quốc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

PHIẾM LUẬN SUI GIA, THÔNG GIA, THÂN GIA… - Lê Minh Quốc
“Ví dầu chẳng kết đặng đôi
Ngày sau ta sẽ làm sui một nhà”.

“Ông sui mà lấy bà gia
 Thêm dâu, thêm rể, trong nhà thêm vui
Ông gia mà lấy bà sui
Thêm dâu, thêm rể, thêm vui trong nhà”

                                                    Ca dao

     
           Nhà thơ Lê Minh Quốc (áo đen) và vợ ra mắt hai họ


         PHIẾM LUẬN SUI GIA, THÔNG GIA, THÂN GIA…
                                                                              Lê Minh Quốc                                                             
Sui là nói tắt của “sui gia” - gia đình có con cái cưới nhau. Nếu “nói chữ” ắt người ta sử dụng từ “thân gia”. Hán Việt tân từ điển của Nguyễn Quốc Hùng, Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh đều giải thích: “Thân gia: Hai nhà có liên lạc/quan hệ hôn nhân với nhau”.

Ngoài ra, còn có từ “thành thân”.

“Sui gia đã xứng sui gia
Rày mừng hai họ một nhà thành thân”
                                    (Lục Vân Tiên)

Với từ này nhiều người cho rằng: “Đây là nói chuyện hai tấm thân xáp lại với nhau để thành cuộc sống chung nên chữ ‘thân’ ở đây hẳn là ‘thân’ trong ‘thân thể’, chứ không phải là ‘thân’ trong ‘thân thích’.”